Customer Success Story åt Piab

 

NOVEMBER 2019

 

Piab erbjuder smarta lösningar för en automatiserad värld och hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom e-handelslogistik, livsmedel, läkemedel, bilindustri och andra tillverkningsindustrier med att förbättra energieffektivitet, produktivitet och arbetsmiljö. Piab är en global organisation som har dotterbolag och distributörer i närmare 70 länder, närmare 500 anställda och drygt 1,2 miljarder kronor i försäljning 2018. 

2019 släppte Piab PiLIFT SMART som är en nya typ av vakuumlift: betydligt mer användarvänlig, smartare och tystare. För att följa upp kunder som under året implementerat piLIFT SMART bestämde sig Piab för att producera en Customer Success Story att använda för att marknadsföra denna nya lösning. De valda Armatec, ett bolag som löser tekniska utmaningar inom vatten, värme, kyla och process. 

Vi på Northmire projektledde produktionen av denna filmen tillsammans med Piabs marknadsavdelning. Vi var med från start och utformade bildmanus, upplägg och manuskript tillsammans med Piab. Vi producera, filmade och klippte sedan allting. Piab blev så pass nöjda med första filmen att det planeras ytterligare produktioner av liknande filmer för 2020.

Landshövdingegatan 38A

431 38 Mölndal

jakob@northmire.com

+(46)736799996

©️ NORTHMIRE DIGITAL CREATIVE GROUP 2020